Hvorfor velge oss

Fremtid,fornyelse og digitalisering!

De fleste mennesker er i dag avhengige av å kunne bruke digital teknologi både i arbeidslivet og i samfunnslivet. Verden blir mer digital, og vi ønsker å levere 100% digitalt regnskap med skybaserte løsninger. Skybaserte økonomisystemer er både lette å lære og gir deg som kunde gode oppdaterte rapporter med en visuell fremstilling til enhver tid.


Elektronisk og skybasert regnskapsføring innebærer at du som kunde har direkte tilgang til ditt regnskap på nettet. Alle betalinger av inngående og utgående fakturaer posteres automatisk. Integrasjonen mot bank og smarte kunde-, leverandør- og produktregistre gjør at du til enhver tid har full kontroll over hvilke av dine fakturaer som er betalt og hvilke som er uoppgjorte. Vi kan enkelt sende purringer og inkassovarsler fra løsningene.

Vi er opptatt av å kunne tilby våre kunder et regnskapssystem som gir best kost/nytte effekt, og i skybasert regnskapsføring jobber regnskapskontor og kunde i det samme elektroniske miljøet med de samme dataene - samtidig. Det vil gi deg som kunde en fullstendig oppdatert oversikt på bedriften din, til enhver tid.

Alle bilag håndteres elektronisk så du trenger ikke tenke på arkivering eller lagring. Leverandørene kan sende bilagene rett til regnskapsprogrammene, eller så hjelper vi deg gjerne med å scanne inn bilagene hos oss, dersom du ønsker å levere pr post.

Fordeler med digitalt regnskap:

  • Lettere å ha kontroll på frister og forfall, unngår papirfakturaer som " flyter rundt" i bedriften for godkjenning
  • Større innsikt i markedet og egen bedrift, der du til enhver tid har oppdaterte tall
  • Bedre oversikt over bedriftens kontantstrøm og likviditet.
  • Fullstendig oversikt i et system
  • Papirløs flyt av bilag og betaling av fakturaer i systemet
  • Regnskap i sanntid gir mulighet for løpende oppdateringer og gode råd når du trenger det
  • Tilgang til regnskapet, hvor som helst og når som helst


Disse fordelene vil også i sum bidra til frigjøring av tid, slik at du som kunde kan fokusere på din kjernevirksomhet. La oss ta regnskapet ditt, så kan du utføre mer betalt arbeid i ditt firma.


Så hvis du drømmer om en mer effektiv hverdag med mer kontroll og automatiserte prosesser, er det på tide å digitalisere regnskapet ditt hos oss. Vi tilbyr trygge og gode løsninger for deg og ditt firma, og med våre nettbaserte løsninger kan vi ta på oss oppdrag i hele landet!


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller besøk oss på stigvassmoen på Tveit!