Våre tjenester

Vi hjelper deg i riktig retning!

Agder økonomi og regnskap er et regnskaps og rådgivningsfirma for alle typer bedrifter og organisasjoner store og små, samt selvstendig næringsdrivende.


         Våre tjenester

 • Digitale løsninger
 • Regnskapsføring og bokføring
 • Fakturering,purring og formidling av inkasso
 • MVA,skatt og avgifts rådgivning
 • Lønn og A-melding
 • Årsoppgjør,ligning og skattemelding
 • Konsern og prosjekt regnskap
 • Løpende oppdatert regnskap og overholdelse av alle offentlig pålagte rapporterings frister

 • Etablering av nytt firma og avvikling av eksisterende firma

 • Økonomisk rådgivning

 • Andre tjenester